Топ производи
Производители
Е-информатор
Предходни Производи

Alkamedi AMS 2000 јонизатор за вода

ALKAMEDI - најквалитетните јонизатори за вода. Замислете да имате чиста жива планинска вода дома! АЛКАМЕДИ јонизаторот за вода ја трансформира мртвата пасивна вода од чешма во жива алкална вода, најслична на чист планински извор. Алкално јонизираната вода се смета за најздрав облик на вода за човечкиот организам, затоа што лесно се апсорбира во клетките, содржи корисни минерали, ги елиминира штетните радикали и ги штити клетките од стареење и болести. АЛКАМЕДИ јонизаторите се идеални за домашна или канцелариска употреба.
£58,900.00

Нарачки на телефон: (+389)(2)2403311

Јонизатор за вода ALKAMEDI AMS 2000

- Двостепенска вртлива истечна рачка за алкална јонизирана вода,
- напреден облик во однос на класична флексибилна метална цевка,
- рачката за истек лесно се сместува во куќиштето на јонизаторот,
- прилагодлива должина на рачката,
- вртлива за 360 степени.

Напреден патентиран систем за самочистење на титан платинските електроди

 

Напредниот патентиран систем за самочистење на електродите овозможува констатно високо вредност на pH и ORP. Системот делува така, да по секое точење на пример на поголема количина алкална вода скриено од корисникот неприметно се врши самочистење на електродите преку замена на поларитет и промена на текот на вода во повеќенасочен вентил. Така на истечната севка секогаш тече алкална јонизирана вода со точно избрана pH вредност. Патентираниот систем за самочистење на титан платинските електроди овозможува најдобри услви за јонизација на водата.

LCD екран во повеќе бои

- Боја на LCD екранот карактеристична за секоја избрана pH вредност,
- седум различни бои за секоја избрана вредност pH,
- едноставен избор на pH степен, кој го памти и по исклучување при вклучување е истиота вредност,
- во челање екранот се затемнува во иста боја.

Управување со лесен допир на копчиња

- Едноставен избор на pH со лесен допир,
- гласовно известување при избор на друга pH вредност,
- звучна и гласовна информација за тековниот процес во апаратот.


Вентил за местење на воден проток

- Апаратот има вграден квалитетен керамичен вентил за местење на протокот на вода,
- со вентилот прецизно се мести протокот

- осветлениот раб на вентилот го прави удобен за користење ноќе.

 

Функции на LCD екранот

На LCD екранот се прикажуваат информации за работата на апаратот (век на филтерот, препознавање оригинален филтер, пречка во работа, звучни и гласовни пораки, приказ на избрана вредност pH , температура на вода, проток на вода).

Филтер со вграден чип

- Препознавање на оригинален филтер се врши со вграден чип во самиот филтер,
- во истиот чип се снима истрошеноста на филтерот,
- користењето оригинален филтер спречува дефекти и безбедно квалитетно ја филтрира водата,
- едноставна лесна замена на филтерот.

Држач на истечната кисела јонизирана вода

- Држачот овозможува лесно прицврстување било каде во умивалникот,
- стабилна истечна цевка со што се избегнува течење кисела вода врз храна,
- истечната цевка лесно се вади по потреба.

Систем за самодијагностика

- Автоматски прекин на јонизација при премал проток,
- заштита од жешка вода,
- препознавање оригинален филтер,
- визуелно преупредување при прекин.

Звучни гласовни функции

- Гласовно известување за исбраната pH вредност,
- пушта мелодија при избирање на кисела вода, да се нагласи дека не е за пиење.

Платински & титан електроди и специјална мембрана

- Јонизациската ќелија содржи 5 платинско – титаниумски (Pt-Ti) електроди одделени со 4 специјални мембрани.

Функција на автоматско сушење на апаратот

- По завршување на јонизацијата остатокот од вода истекува од апаратот и така е секогаш чист.

Непрекината јонизација на вода

- Непрекинатата јонизација дава доволни количини јонизирана вода во секое време без чекање ( кај другите типови јонизатори се чека да заврши чистење и не се пие водата за тоа време),
- автоматска замена на поларитет на електродите и правецот на течење јонизирана вода, со што се спречува формирање наслаги од калциум за добивање секогаш квалитетна јонизирана вода.

Функција на местење напон во јонизациската ќелија

- Овозможува корекција на вредноста на pH и ORP за секој избран степен pH,
- дава пораст на напон во јонизациската ќелија при многу тврда вода.

Штеди вода

- При користење филтрирана вода, тече само од истечната цевка за алкална вода.

Едноставна употреба – претходен избор

- Системот за претходен избор при вклучување на апаратот ја продолжува последната избрана pH.

Особености:

Тагови